مجله کودک 439 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 21

گربه سینا این گربه از صحرای سینا واقع در مصر به انگلستان برده شده است. میگویند گربهای که مصریان باستان در خانههای خود نگهداری میکردند، این گربه بوده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 21