مجله کودک 439 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 26

امانازووووزلا! با شروع مسابقات جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی در بیست و یکم خرداد ماه، سر و صدای گوشخراش شیپورهای عجیب و غریب آفریقای جنوبیها نیز از راه تلویزیونها به گوش همهی جهانیان رسید. از همان هنگام عدهای از تیمها و مردم به سر وصدای آزاردهنده شیپورهای «ووووزلا» اعتراض کردند اما رئیس فیفا گفت که ووووزلا نمادی از فرهنگ و سنت مردم کشور آفریقای جنوبی است و هیچ دلیلی را نمیبیند تا استفاده از این شیپورها را در ورزشگاههای برگزارکننده مسابقات ممنوع کند. دیوید ویا مهاجم تیم ملی اسپانیا میگوید: بازی کردن در زیر این سرو صدا، بسیار دشوار است، زیرا بازیکنان در زمین یکدیگر را صدا میزنند و با هم صحبت میکنند در حالی که با وجود این شیپورها، حتی از فاصلهی چند متری هم نمیتوانیم با هم حرف بزنیم. اما فیفا گفته است که بهتر است بازیکنان همهی حواس خود را به بازی در زمین چمن معطوف کنند و به مسایل خارج زمین کاری نداشته باشند. ایندیگرچهتوپیاست؟ پس از دروازهبانها که انتقادات زیادی نسبت به توپ جام جهانی اعلام کردند، لیونل مسی مهاجم تیم ملی آرژانتین هم گفت که گلایههایی درباره توپ جدید جام جهانی دارد. او گفت این توپ بسیار رامنشدنی است. اما از طرف دیگر شرکت آدیداس سازنده توپهای جام جهانی میگوید، ما از پاییز سال گذشته، این توپ را در بسیاری از لیگهای فوتبال جهان استفاده کردیم و پاسخی که گرفتیم مثبت بود. ضمن اینکه این توپ را در اختیار سی و دو تیم حاضر در رقابتها نیز قرار دادیم و در آن زمان کسی اعتراضی نداشت. اما جالب است که هم اکنون چنین انتقادهایی مطرح میشود. گربه بنگال این گربه حد وسط گربههای وحشی جنوب آسیا و گربه لئوپارد (نوع دیگر گربه آسیایی) است. این گربه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 26