مجله کودک 439 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 29

خواهربزرگ،خواهرکوچک نویسنده: شارلوتزولوتوفمترجم: فریدونرحیمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابی با عنوان «خواهر بزرگ، خواهر کوچک، برای بچههای کلاس دوم و سوم ابتدایی چاپ و منتشر کرده است که نویسنده آن «شارلوت زولوتوف» و مترجم آن «فریدون رحیمی» است. ماجرای قصهی این کتاب درباره خواهر بزرگتری است که همواره نمیگذارد خواهر کوچکش دست به چیزی بزند، به تنهایی جایی برود و همیشه مراقب اوست. آیا این توجه به سود خواهر کوچک است یا به زیان او؟ قصه کتاب سعی میکند این ماجرا را بیان کند. با هم قسمتی از قصه کتاب را میخوانیم. روزی روزگاری، یک خواهر بزرگ بود و یک خواهر کوچک. مادر و پدر آنها هر روز صبح به سر کار میرفتند و خواهر بزرگ و خواهر کوچک تا عصر تنها بودند. در نبودن پدر و مادر، خواهر بزرگ هم کارهای خانه را انجام میداد و هم به خواهر کوچکش میرسید. خواهر بزرگ همیشه مراقب خواهر کوچک بود. وقتی خواهر کوچک بازی میکرد، خواهر بزرگ کنار او بود و نمیگذاشت زیاد دور شود. گربه بمبئی این گربه شباهت زیادی به گربههای سیاه آمریکایی دارد. گربه بمبئی کمغذا و کمتوقع است. موهای کوتاه گربه باعث میشود که این گربه نیاز کمی به تیمارکردن داشته باشد. این حیوان دستآموز و خانگی است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 29