مجله کودک 439 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 31

وقتی خیاطی میکردند، سوزن خواهر کوچکش را نخ میکرد و با قیچی، پارچة او را صاف میبرید. اما خواهر کوچک دوست داشت خودش سوزنش را نخ کند و پارچه را ببرد. خلاصه، خواهر بزرگ مراقب همه چیز بود و نمیگذاشت خواهر کوچک هیچ کاری را به تنهایی انجام دهد. خواهر کوچک فکر میکرد هیچ کاری در دنیا نیست که خواهر بزرگش نتواند آن را انجام بدهد؛ ولی او هم کارهایی بلد بود که میخواست خودش آنها را انجام دهد. خواهر کوچک گاهی وقتها حوصلهاش سر میرفت و گریه میکرد؛ اما خواهر بزرگ همیشه او را آرام میکرد و نمیگذاشت زیاد گریه کند. باید قصه را تا آخر کتاب بخوانیم تا بفهمیم که عاقبت ماجرا به کجا میانجامد. بهای کتاب 140 تومان است. ابتدا در سال 1930 این گربه از رانگون (پایتخت برمه) به آمریکا برده شد و در فهرست گربههای آسیایی قرارگرفت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 31