مجله کودک 439 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 439 صفحه 33

در مرحله سوم طرح اولیه خودروی شهربازی را با چند خط ساده رسم میکنیم. برای کارتونی کردن نقاشی خود به خودرو حالت چهره هیجانزده میدهیم. این کار را با نقاشی کردن، چشم و دهان انجام میدهیم. نقاشی خود را به دلخواه رنگآمیزی میکنیم. معمولاً این خودروها، رنگهایی شاد دارند. آلبوم تصویری گربه برمهای کِرِم گربه برمهای پلاتینیوم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 439صفحه 33