مجله کودک 448 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 9

فکر می کنید من می توانم مونس و همنشینِ پدرِ تاجدار و بزرگوارتان در دنیای دیگر باشم، با کمال میل و افتخار آماده ی خدمتگزاری هستم!» پادشاه، وقتی این حرف ها را شنید، به خاطر وفاداری و فداکاری وزیر اعظم، به او آفرین گفت و دستور داد تا خودش را برای سفر به دنیای دیگر آماده کند. از آن جایی که رسم هندیها این بود که مرده های خود را با آتش می سوزاندند، به دستور پادشاه، در همان ساعت، در میدان بزرگ جلوی قصر، تَلِ بزرگی از هیزم فراهم کردند تا وزیر را در وسط آن بگذارند و بسوزانند، تا از این راه به دنیای دیگر سفر کند. وزیر اعظم، که شاهدِ این کارها بود، بعد از این که پُشته ی هیزم را خوب تماشا کرد، پیش پادشاه رفت و از او دو روز مهلت خواست تا خانواده اش را خوب ببیند و از آن ها خداحافظی کند و برای مردن آماده بشود. پادشاه، که وزیر اعظم را خیلی دوست داشت، زود با این درخواست موافقت کرد و دو روز به او مهلت داد. (ادامه دارد) فِراری مدل دایتونا خودروی 12 سیلندر فراری دایتونا با 280 کیلومتر سرعت در ساعت از پرسرعتترین خودروهای دهه 70 ایتالیا به شمار می رفت. دنده 5 سرعته معمولی و 12 سیلندربودن، سرعت زیادی به این خودرو می داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 9