مجله کودک 448 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 10

امیرمحمدلاجورد سفر به سیاره همسایه قسمتسوم از یک طرف شور وشوق بشر برای کشف سرزمین های جدید و از طرف دیگر پدیده هایی چون گرم شد زمین، کم شدن آب، احتمال برخورد یک سیارک نسبتاً بزرگ با کره زمین و مواردی از این دست انسان را به تب و تاب سفرهای فضایی می کشاند چرا که برخی راه بقای حیات انسان را در کوچ کردن او از زمین می داند. به هر حال تلاش های بسیاری برای انجام سفر انسان به سیاره مریخ در حال صورت گرفتن است و تا چند دهه دیگر گام گذاشتن او بر سطح این سیاره از مهم ترین چیزهای خبری خواهد بود. اگرچه جهان خیلی خیلی بزرگ و پر از کهکشان است و اگرچه قد و قواره پیروزی فرود انسان بر مریخ تنها در حد رسیدن بشر به سیاره همسایه خود است اما با این حال برداشتن چنین قدمی هم کار بسیار دشواری است. آخرین قست گفت وگو با مهندس شهرام یزدان پناه، کارشناس علوم هوافضا در رابطه با پروژه مارس 500 را می خوانید. نمای جلو خودروی فراری دایتونا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 10