مجله کودک 448 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 23

لاستیک های پهن، به نظر سنگین می رسند ولی استفاده از منیزیم در ساخت لاستیک، آن را سبک وزن کرده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 23