مجله کودک 448 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 34

همین موقع دوباره باد وزید. چتر را از روی ابرها برداشت و با خودش به زمین برد. باد چتر را توی یک ایستگاه اتوبوس گذاشت. بابابزرگی که در صف اتوبوس بود، گفت: «چه چتر قشنگی! آن را می برم برای نوه ام.» پدری چتر را دید و گفت: «چقدر قشنگ و رنگارنگ است! آن را می برم برای دخترم.» عمه ای که در صف اتوبوس بود، گفت: «خیلی قشنگ است. آن را می برم برای برادرزادهام.» اما باد باز هم وزید و چتر را برداشت و با خودش برد. باد رفت و رفت و رفت تا به زمین بازی بچه ها رسید. در سال 1984 از خودروی لانچیا به صورت 4 سیلندر هم ساخته شد. انتقال نیروی موتور در این خودرو به چرخ های جلو انجام می گرفت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 34