مجله کودک 448 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابانانقلاباسلامی - چهارراهحافظ - پلاک 886 امورمشترکانمجلههفتگی«دوست» لینکلن این خودرو پرسرعت ترین خودروی آمریکایی در دهه 60 میلادی نبود اما از نظر راحتی، کشش و نرمی در حرکت، بهترین خودرو نام گرفت. لینکلن کنتینانتال، راحتترین مناسبترین در ورودی، برای سوار و پیاده شدن را داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 41