مجله کودک 455 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 455 صفحه 5

امام خندیدند و گفتند: دکتر! من چشمم را برای قرآن خواندن میخواهم. چه فایدهای دارد که چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما یک کاری بکنید که من بتوانم قرآن بخوانم. یکی از پزشکان قم هم نقل میکردند که: «هنگامی که خبر دادند امام دچار ناراحتی قلبی شدهاند، خودم را به بالین ایشان رساندم و فشارخونشان را گرفتم. فشارسنج، عدد پنج را نشان میداد و این از نظر پزشکی خیلی خطرناک بود، کارهای اولیه را کردم و پس از دو ساعت که وضع قدری بهتر شده بود و درعین حال، هنوز خطرناک بود که ایشان حرکت کنند، دیدم که امام آماده حرکت شدهاند. عرض کردم: آقاجان! چرا برخاستید؟ فرمودند: نماز! عرض کردم شما در فقه مجتهدید و من در طب! حرکت کردن برای شما به فتوای من حرام است! بهتر است خوابیده نماز بخوانید. حضرت امام نیز با دقت به نظر من عمل فرمودند.» Õ نام کشتی: یورو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 150 نفر Õ طول و عرض: 62 در 6 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 76 و دو اژدرافکن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 455صفحه 5