مجله کودک 456 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 6

نیایشپرنده مهدی الماسی خدایا دلم تنگِ تنگ است نمیخواهم این جا بمانم برای کس دیگری جز تو ای خوب نمیخواهم آوازهای دلم را بخوانم  Õ نام کشتی: جی 101 Õ کشور سازنده: آلمان Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 104 نفر Õ طول و عرض: 98 در 9 متر Õ سلاح اصلی: 4 توپ 85 ، 6 اژدرافکن 508 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 6