مجله کودک 456 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 16

مجیدشفیعی پنبه قسمتاول پنبه را بابا بزرگ به تورج داد. تورج پرید بالا و گفت: وای چقدر سفید! مثل شیر! من خیلی دوستم با پنبه. وای چقدر نرم! وای کیف کردم. به پشت نرم و پشمالو و گوشهای بلند پنبه دست میکشید و میگفت: وای چقدر نرم! مثل پتوی خنک! پنبه بالا و پایین میپرید و تند و تند هویج و کاهو میخورد. مثل اینکه از قحطی آمده بود. این پنبه هر چه گیرش میآمد میخورد. اگر من هم این همه کاهو و هویج و کلم میخوردم؛ اندازهی یک غول میشدم. همان غولی که ساقهی Õ نام کشتی: ژملیک Õ کشور سازنده: آلمان (انتقال یافته شده به ترکیه) Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 210 نفر Õ طول و عرض: 109 در 11 متر Õ سلاح اصلی: دو توپ صد و 4 اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 16