مجله کودک 456 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 24

جدولمربع افقی 1.جوی خون! 2.درخت مجنون! یکی از آجیلها. 3.کسی که پیاده مشغول عبور و مرور است- سود حرام. 4.خاک کوزهگری- زهر. 5.خیس و نمناک- خاندان 6.بیماری واگیر و مسری خطرناک- گریه و زاری که گاهی با فریاد همراه است. 7.هم عضوی از بدن است، هم با آن موها را مرتب میکنند- کشور «گاندی» Õنامکشتی: گودآوری Õکشورسازنده: هند Õنوع: ناومحافظ Õتعدادخدمه: 330 نفر Õطولوعرض: 126 در 14 متر Õسلاحاصلی: دوتوپ 57 میلیمتری- 4 موشک N-SS -25 - موشکهایژکو

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 24