مجله کودک 456 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 36

بچههایحیوانات بچهآهو بچه آهوها هنگامی که به دنیا میآیند، توسط مادرشان لیسیده میشوند تا کاملاً تمیز و پاک شوند. آنها تا مدتی توان راه رفتن ندارند و مادرشان به آنها غذا میدهد.  با طرحهای ساده هندسی مانند بیضی، دایره، منحنی و دو خط ساده، طراحی اولیه بچه آهو را انجام میدهیم. Õ نام کشتی: گرومکی Õ کشور سازنده: روسیه Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 220 نفر Õ طول و عرض: 112 در 10 متر Õ سلاح اصلی: 4 توپ 130 و دو توپ 76 میلیمتری- 6 اژدرافکن 533 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 36