مجله خردسال 126 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 126 صفحه 10

دماغ آدم برفی محمد حسن حسینی یک نفر دماغم را پس بگیرد از خرگوش هر چه من به او گفتم او نکرد آخر گوش جست زد، دماغم را کند و ناقلا در رفت گاز زد نوکش را خورد وقتی آن طرف تر رفت نه، نه! من نمی­خواهم آن دماغ را دیگر یک هویج خوش مزه می­شود دماغ آخر؟

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 126صفحه 10