خداحافظ آقای خاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

خداحافظ آقای خاص

خداحافظ آقای خاص

http://www.jamaran.ir/../fa/Files/GalleryImage/2011/70_IMG_0444.jpg

حجازی رفت و‏‎ ‎‏آسمانی شد. رفت و حالا عکسش شده قاب روی دیوار. قاب ‏عکسی برای تداعی «دستان» و «زبانی» که یک عمر درد تحمل کردند اما برای تعظیم، به کار نیفتادند. او رفت. ماند‏‎ ‎‏خاطره سری که خم نشد تا بر دستان اعلیحضرت بوسه زند. ماند خاطره سیلی از سر خشمش‏‎ ‎‏بر صورت ژنرال شاهنشاهی که سرنوشت قبل از انقلابش را برای خود و همسرش، تلخ رقم زد.‏‎ ‎‏ او رفت و ماند خاطره مردی که پس از انقلاب تکفیرش می کردند چون مدام صورتش را‏‎ ‎‏اصلاح می کرد و کراواتش را همیشه بر گردن می بست. او که عادت نداشت از عقاید مذهبی‏‎ ‎‏دستاویزی بسازد برای رسیدن به پله های بالاتر‏‎... ‎‏" خوب یا بد، من عادت دارم حرفم‏‎ ‎‏را رک بزنم. عادت ندارم مجیزگو باشم".‏

‎ ‎