مجله خردسال 101 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 101 صفحه 21

4) اما وقتی با دقت نگاه کرد متوجه شد که خانم غاز منتظر به دنیا آمدن جوجههایش است. 6)همین موقع اولین جوجه از تخم بیرون آمد. خانم غاز خوش حال بود و غش­غش می­خندید. هم به کار اردک، هم به خاطر به دنیا آمدن جوجه­اش! 5) اردک روی یک تکه چوب پرید، یک بال و یک پایش را بلند کرد و خیلی با ادب گفت:«معذرت می­خواهم خانم غاز!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 21