مجله خردسال 165 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 165 صفحه 10

ننه سرما چی شده؟ چرا برف نداری؟ چرا ساکت شده­ای؟ چرا حرفی نداری؟ ننه سرما روی ابر «هاپچی» عطسه­ای کرد گشت و گشت توی هوا عطسه­اش، شد باد سرد ناله کرد و گفت: «ننه مریضم حال ندارم خوابیدم زیر لحاف چه طوری برف ببارم وقتی که خوب شدم لحاف نرمم را پنبه پنبه­اش می­کنم می­ریزم روی شما» لحاف برف محمد حسن حسینی

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 165صفحه 10