مجله خردسال 265 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 265 صفحه 10

جارو مامان جونم خونه نبود من خونه رو جارو زدم پاک و تمیز شد همه جا جارو زدن را بلدم وقتی که مامانم اومد گفت:« آفرین به دخترم یادم باشه فردا برات یه هدیه ی خوب بخرم.» مامان جون مهربونم کار می کنه صبح تا غروب پس کی باید به مامانم هدیه بده، هدیه ای خوب؟!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 265صفحه 10