مجله کودک 13 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 5

بام خانه افسانه شعبان­نژاد بام خانه ساکت است بام خانه،مهربان دوست کلاغهاست دوست با کبوتران می­دهد به دست باد دست کوچک مرا می­دهد به آسمان بادبادک مرا روی شانه­های او می­کنم به شب نگاه دوست می­کند مرا با ستاره­ها و ماه ابر چکه می­کند توی ناودان او می­روم به خواب خوش زیر سایه­بان او

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 5