مجله کودک 13 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 14

شاخ و شانه کشیدن فقر و نیاز یکی از مشکلات مردم بوده و هست، اما همیشه باید حساب افرادی را که مال و ثروتی ندارند اما آبرومند و زحمتکش هستند و هرگز دست نیازی به سوی کسی دراز نمی­کنند، از افرادی که گدایی شغل آنان است و پوشیدن لباسهای پاره، حیله­شان، جدا کرد. گدایی کردن از سالها پیش رایج بوده و رفته رفته با پیشرفت امکانات اجتماعی و زندگی شهرنشینی، شیوه گدایی هم پیشرفت کرده و صد البته که نرخ مورد قبول گداها نیز بالا رفته است. امروز گداها دست و پایشان را گچ می­گیرند، نقش بازی می­کنند، کودکان بی­گناه را وسیلهء سودجویی خود قرار می­دهند و غیره. اما در گذشته گداها برای پول گرفتن از مردم،برایشان شاخ و شانه می­کشیدند!حالاببینیم این شاخ و شانه ها چه بود. شاخ و شانه عبارت بوداز شاخ نوک تیز و شانه استخوان گوسفند؛ که گداها شاخ را در دست راست و شانه را در دست چپ می­گرفتند و بر در خانه­ها، یا جلوی دکانها می­رفتندو ازمردم پول می­خواستند. در صورتی که به آنها کمک نمی­کرد، گدا،شاخ را طوری روی شانه می­کشیدکه صدای چندش آوری از آن برمی ­خواست.او آن­قدر این کار را ادامه می­داد که شخص مجبور می­شد برای کم کردن شرش!به او پول بدهد و ردش کند برود! اصطلاح شاخ و شانه کشیدن از همان زمان بین مردم معمول شد، این اصطلاح وقتی به کار می­رود که کسی به قصد ترساندن یا وادار کردن دیگران به انجام کاری،جنجال به پا کند، تهدید کند یا به هر طریقی که می­تواند موجب آزار و اذیت شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 14