مجله کودک 13 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 19

* من راهشو می­دونم... * اینا چی­کار می­کنند؟پس چرا گریه نمی­کنند؟ * هدف،آتش …! * کوفته تبریزی هم به من کارگر نیست چه برسه به کوفته قلقلی!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 19