مجله کودک 13 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 20

* ای بدجنس،تاحالادهدست شکستم دادی…این بار نوبت مَنه!...نیکی،کوفته بدِهِ! * بنگ * خیطولا! * …کوفته­ها تموم شد! * وای *گفتم فایده­ای نداره،ماتاباتا شکست ناپذیره هاهاهاها… * هاهاها… *ها؟! * هه­هه­هه! *پستۀ بی­ادب هنوزه زنده است!آیا ماتاباتا اوراهم خواهد خورد…؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 20