مجله کودک 13 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 23

از خادمان کلیسا در این روزها چه خبر؟ در ایّام عید کریسمس و تولد حضرت مسیح (ع) در کلیسا برنامه­های فرهنگی داریم مانند نمایش، و سرود. بچّه­ها دو شب ساعت 12 به کلیسا می­آیند اوّل چند دقیقه چراغ­ها خاموش می­شود و هرکس دعا می­خواند دوباره چراغ روشن می­شود و دعا خوانده می­شود. در این شبها بچه­ها بیشتر با کلیسا وآداب و رسوم آن آشنا می­شوند. جناب کشیش اصلاً جریان پاپانوئل از کجا آمده است؟ در قدیم فرد مقدسی بوده به نام نیکولاس که به او نیکولاس مقدس می­گفتند. او نیازهای فقرا را متوجه می­شد. و به آنها کمک می­کرد. پاپانوئل در حقیقت پیروی از همان فرد است که به یاداو و کار نیکش لباس قرمز رنگی که رنگ شادی است می­پوشد و به سراغ فقرا می­رود و آن چیزهایی که آنها احتیاج دارند را هدیه می­دهد. حتی جوانترها هم از پاپا نوئل هدیه می­گیرند. کشیش ژوزف شما وقتی کودک بودید چگونه به استقبال عید کریسمس می­رفتید. بله،یادم می­آید از قدیم رسم داشتیم که قبل از عید کریسمس خانه تکانی کنیم و من سعی می­کردم دلم را پاک کنم با خودم قرار می­گذاشتم که 25 روز قبل از عید به استقبال تولد حضرت مسیح بروم ودر هر روز یک کار خوب بکنم و تا روز بیست و پنجم که تولد حضرت عیسی می­شد 25 صفت خوب داشته باشم. مثلاً روز اوّل اطاعت از خدا، روز دوم اطاعت از پدر و مادر، روز سوم فروتنی، روز چهارم صبر، روز پنجم دور ریختن کینه­ها، همینطور تا 25 روز را با 25 صفت خوب می­گذرانم. صحبت با کشیش ژوزف تمام شد که سَرگُن آمد می­گوید نامش به معنای قُدرت است و او هم دانش­آموز قَوی و هم پسر درسخوانی در کلاس دوم ابتدایی است و نیز با قُدرتی که دارد به مادرش خانم نِلی در خانه تکانی کمک کرده و در اعیاد هم دعا می­خواند عکسش راببینید کنار کشیش ژوزف ایستاده، می­خواهیم خداحافظی کنیم و بیائیم دفتر مجله، که جناب کشیش پِطرُس می­آیند.ایشان در کلیسای حضرت یوسف مشغول به کارند. با او هم عکس می­گیریم. موقع خداحافظی کشیش ژوزف به زبان آسوری می­گویند:آلاها وپله اَمَّن̉ کَداَخنَن هاوخَ اَمُو نوحّاها وَیومون خوبّانِ قا خَلدو خینا.یعنی خداوند با ما باشد که ما با او باشیم پس با یکدیگر محبت کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 23