مجله کودک 18 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 18 صفحه 7

آموزش غار غار داستان دوم جوجه کلاغ به مامان کلاغه گفت: «چرا من به مدرسه می­روم؟» مامان کلاغه گفت: «برای این که غار غار یاد بگیری.» جوجه کلاغه گفت: «غار غار که بلدم، دیگر چه چیزی یاد بگیرم؟» مامان کلاغه گفت: «هیچی، فقط باید غار غار یاد بگیری.» جوجه کلاغه گفت: «آخرش چه فایده دارد؟» مامان کلاغه گفت: «خیلی فایده دارد، اول می­روی مدرسه، بعد به دبیرستان می­روی، بعد به دانشگاه می­روی، آن وقت می­شوی مهندس غار غار، یا دکتر غار غار، فهمیدی؟» جوجه کلاغه رفت مدرسۀ گنجشکها تا لااقل جیک جیک یاد بگیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 18صفحه 7