مجله کودک 18 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 18 صفحه 8

غار غار! داستان سوم کلاغ پیر می­خواست، کلاغهای دیگر را نصیحت کند. گفت: «غار غار! غار غار!» کلاغ جوان می­خواست بگوید که حرف کلاغ پیر را فهمیده است گفت: «غار غار! غار غار!» همۀ کلاغ­ها حرف کلاغ پیر را تأیید کردند و گفتند: «غار غار! غار غار!» جوجه کلاغی به مادرش گفت: «همه که می­گویند غار غار! پس حرف کلاغ پیر با بقیه چه فرقی دارد؟» مامان کلاغه یک نوک کوچولو به سر جوجه کلاغه زد و گفت: «بی­ادب نباش! غار غار کلاغ پیر یعنی غار غار! ولی غارغار بقیه کلاغ­ها یعنی غار غار! حالا فهمیدی؟» جوجه کلاغ برای این که یک نوک دیگر توی سرش نخورد، گفت: «غارغار!».¢

مجلات دوست کودکانمجله کودک 18صفحه 8