مجله کودک 18 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 18 صفحه 9

شرح بازی روی جلد تعداد بازیکنان این بازی محدودیتی ندارد؛ شما برای حرکت در خانه­ها به مهره و کارت­های شماره­دار نیاز دارید. مهره­ها را می­توانید، به تعداد شرکت­کنندگان تهیه کنید و یا از مهره­های بازیهای دیگر، یا دکمه­های رنگی استفاده کنید. درباره کارت­های شماره­دار، لازم است کارت­هایی را از شمارۀ 1 تا 6 با مقوا درست کنید و برای هر بار حرکت در خانه­های بازی، از میان این کارت­ها انتخاب کنید. بازی را از خانۀ شروع آغاز کنید. در مسیر حرکت شما خیابانهایی قرار دارد که تابلوهایی در آنها نصب شده است، هر کدام از این تابلوها معنی و دستور خاصی دارد که جهت حرکت شما را مشخص می­کند؛ به عنوان مثال تابلوی ورود ممنوع به شما می­گوید که نباید وارد مسیری شوید که تابلو در آن است. تابلوهای دیگر که هر کدام معنی خاص خود را دارند، شما را تا حدی با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا می­کنند. البته توجه داشته باشید که در این بازی شما سوار بر یک اتومبیل خیالی هستید و در حقیقت این قوانین مربوط به سواری­ها است، نه عابر پیاده. برای عزیزانی که با این تابلوها و دستور آنها آشنا نیستند، جدولی تهیه کرده­ایم که راهنمای علایم است و شرکت­کنندگان این بازی را در مسیر حرکت راهنمایی می­کند. بازی تابلوهای راهنمایی و رانندگی مسیر یکطرفه است: ورود به این مسیر ممنوع است: این مسیر بن بست است: وارد بزرگراه می­شوید: وارد میدان می­شوید: جاده دوطرفه است: گردش به راست ممنوع است: گردش به چپ ممنوع است: بوق زدن ممنوع: از آنجایی که مسیر حرکت را خودتان باید انتخاب کنید (البته با توجه به تابلوها)، برندۀ این بازی کسی است که کوتاهترین مسیر را تا خانۀ پایان انتخاب کند و زودتر از دیگران به پایان برسد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 18صفحه 9