مجله کودک 18 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 18 صفحه 17

لیلی خودش را به دردسر می اندازد قسمت دوم ضدای گربه است! اِ...بدجنس داره باغچه رو می­کَنه حتماً می­خواد کارِ خرابی کنه ! با اجازه! پیشته! برو گربه ولگرد بی تربیت، پیشته... نه صبر کن...یه گربه ! فهمیدم!... وایسا پیشی جان کارت دارم! خسیس

مجلات دوست کودکانمجله کودک 18صفحه 17