مجله کودک 18 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 18 صفحه 23

تا این که بالاخره یک روز به درد خورد! آن هم زمانی که قحطی شد و گرسنگی بر زندگی مردم سایه افکند. این بت شیرین تنها بتی بود که به درد مردم طایفه حنیفه خورد! زمان قحطی و گرسنگی، مردم طایفه حنیفه بت را تقسیم کردند و تا آخرین ذرۀ آن را با میل و اشتهای فراوان نوش جان فرمودند! به امید این که روزهای قحطی و سختی تمام شود و بتی دیگر بسازند! به نظر می­رسد آن زمان کسانی که از چوب و سنگ بت ساخته بودند، آه عمیقی از ته دل کشیدند، چون بتهایشان نه وقت قحطی به دردشان خورد و نه وقت فراوانی محصول. از آن زمان به بعد ضرب المثل «هم خدا را می­خواهد و هم خرما را!» دربارۀ افراد طعمکار و حریصی که از هیچ سود و فرصتی نمی­گذرند، رایج شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 18صفحه 23