مجله کودک 49 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 10

شعر دوست پاکتر از شبنم جعفر ابراهیمی او بود در پیشِ خداوند مردی بزرگ و برگزیده دست خدا، مانند او را در این جهان، کم آفریده *** از کودکی و نوجوانی او پیرو راه پدر بود در سینه­اش پاکیزگی داشت از قلب شبنم پاکتر بود *** او مهربان بود و فروتن روحش بلند و آسمانی او رهنمای مؤمنان بود سوی بهشت جاودانی ***

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 10