مجله کودک 49 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 16

لبخند دوست سوال و جواب چاله چوله ای سوال: چاله با چوله چه فرقی دارد؟ پاسخ: چاله به فرورفتگیها و چوله به برآمدگی ها خیابان گفته می­شود یعنی در حقیقت چوله بر عکس چاله است. سوال: فواید چاله و چوله چیست؟ اول: اولین فایده چاله چوله این است که چاله ها می­توانند بعد از باران، آب گل آلود را در خود نگه دارند و برای بچّه های شیطان که خیلی دوست دارند با پا توی چاله های آب بکوبند، باعث چند ساعت تفرح لذت بخش شوند. دوم: چاله ها و چوله ها از سرعت اتومبیل ها کم می­کنند و باعث می­شوند که تصادف ها کمتر شود. سوم:سومین فایده چاله چوله ها این است که ماشین را بالا و پایین می­اندازد تا ما از ماشین سواری به اندازه ی موج سواری و قایق سواری کیف کنیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 16