مجله کودک 53 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 53 صفحه 4

د مثل دوست ستاره کوچک ستاره کوچولو در آسمانهاست ستاره کوچولو در چشم باباست دیشب دیدمش در چشم بابا مثل یک خورشید در آسمانها دیشب او آمد توی اتاقم آن وقت دل من خالی شد از غم یک نور قشنگ به دست من داد تختم تکان خورد از دستم افتاد هر چه من گشتم او را ندیدم بابا صدا زد از جا پریدم حامد پروین از تهران نامه مجله دوست سلام علیم حالت چطوره؟ با زحمتامون! نامه نوشتم جواب ندادی درخواست کردم عمل نکردی حالا دوباره نامه نوشتن جواب بازی من میفرستم اما میدانم شانسی ندارم در برندهها جایی ندارم! دیگر دوست من عرضی ندارم تو را به خدا من میسپارم فائزه حسنپور از اصفهان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 53صفحه 4