مجله کودک 80 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 80 صفحه 17

داستان­های یک قل، دو قل نوشتۀ: طاهره ایبُد نی نی فینقلی (2) ترسو!بیا جلو ببینم! فینقلی، خیال کردی من از تو می­ترسم؟ باید یک نقشۀ حسابی براش بکشیم به شما نگفتن در گوشی حرف زدن بده؟ الهی قربونش برم بچه­ام می­خواد حرف بزنه، یک چیزهایی می­گه! ماشاءا... بچه­تون خیلی نازه!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 17