مجله کودک 80 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 80 صفحه 18

اصلاً هم ناز نیست خیلی هم بی­ادبه اِ ،مگه می­شه بچه چهارماهه بی­ادب باشه؟ بیا بریم... ...بریم تو حیاط، من یه نقشه خوب دارم به به ، چه عطری ، چه بویی! حسابی ادب می­شه بیا نزدیکتر با مشت بزنم تو چونه­ت گوگولی ، گوگولی مگولی!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 80صفحه 18