مجله کودک 99 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 99 صفحه 3

آینه دوست پاسخ مسابقه «راز خودروها» زندگی، یک سفر طولانی است. وقتی که ما تصمیم میگیریم به سفر برویم. حتما مقصدی را انتخاب کردهایم. کسی که مقصد خود را انتخاب کرده باشد، با خیال راحت سفر را آغاز میکند. اما کسی که نداند پایان سفر کجا خواهد بود، مجبور است در جادهها سرگردان باشد. در سفر زندگی راههای بسیار پیشپای ماست. ما میتوانیم از هر راهی که بخواهیم به سفر برویم. اما بعضی از راهها دور، و بعضیها دشوار است. پس بهتر است که همه ما در زندگی راه درست و مناسب را پیدا کنیم. خداوند این راه را برای ما روشن کرده است. این راه همان صراط مستقیم است که در نمازها از خدا میخواهیم ما برای پیمودن آن، هدایت و راهنمایی کند. اسامی برندگان: ـ یزد: مرضیه جمالینژاد ـ نیشابور: همایون هادیان ـ قم: لیلا لطفی خجسته ـ تبریز: علی جمالی ـ ارسنجان (استان فارس): زهرا نعمتی ـ تهران : علیرضا هشیوار ـ فاطمه امی ـ سیده زهرا میراحمدی شریعتی ـ صادق محمدی ـ محمد برجلو. جایزه عزیزان برنده: به نشانی آنها ارسال میشود. لیلا لطفی خجسته، 9 ساله از قم مرتضی پری بهار، 10 ساله از تهران مصطفی پری بهار، 10 ساله از تهران

مجلات دوست کودکانمجله کودک 99صفحه 3