مجله کودک 104 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 3

آینة دوست پاسخ مسابقة «راز میوهها و سبزیجات» پدرم قول داده بود که بعد از امتحانات خرداد، من و خواهرم را به جماران ببرد. ما از مدتها قبل دلمان میخواست خانة امام را از نزدیک ببینیم. بالاخره آن روز فرا رسید. پدرم دست ما دو تا را گرفت و به محلّه جماران برد. آنجا بوی روستا را میداد. من یاد روستای کوچک پدربزرگم افتادم که در تعطیلیها به آنجا میرفتیم. امّا هرگز فکر نمیکردم که خانة امام هم درست به سادگی خانة پدربزرگ خودم باشد. حتی حسینیه جماران هم به سادگی مسجد روستا بود. از این که میدیدم امام خمینی از همین مکان ساده و کوچک بر قلب مسلمانان جهان حکومت میکرد، حسّ عجیبی داشتم. دلم میخواست امام زنده بود و من سر بر دامنش میگذاشتم و گریه میکردم. نام برندگان مسابقه: l اصفهان: ریحانه باقیات، 10 ساله l اراک: کیان علیرضایی، کلاس پنجم l کاشان: حسن بابا اکبر زارعی l کرمان:محدثه صفیزاده l قزوین: پگاه ساعدیفر، 11 ساله l کرج: مریم محمّدزاده، 11 ساله l تهران: یاسمن ملائی، کلاس پنجم - نرگس عافی، 8 ساله - سبا صفرعلی، 8 ساله - جواد شفیعی، 8 ساله. بلور زندگی مرضیه یک روز وقتی مرضیه به مدرسه رسید، متوجه شد که دیگران او را مسخره میکنند. او بعد از کمی فکرکردن فهمید شلوار روپوشش را نپوشیده است. از خجالت میخواست آب شود، چشمانش را بست. وقتی وارد کلاس شد، خود را در جای دیگری دید. از تعجب زبانش بند آمد، چون آنجا جایی معمولی نبود. جایی شگفتانگیز بود. همه چیز از آهن بود. حتّی آدمهای آنجا همه و همه از آهن بودند. یک دفعه احساس کرد که صدایی شبیه معلمش میآید. دور و اطرافش را نگاه کرد. احساس کرد حبابی در آسمان آنجا آمد که تمام زندگیاش را به او نشان میداد. دنبالش دوید تا بگیردش. میدوید و میدوید تا به نوری رسید. در نور، میدوید که ناگهان دید در حیاط مدرسه میدود. دور و اطرافش را نگاه کرد، متوجه شد زنگ مدرسه خورده است. فاطمه زهرا محسنی - کلاس پنجم لولو در خانه شب بود و شب بود یک هو تو خونه دیدم یک لولو آب دهنم پرید تو گلو افتادم رویِ ظرف خرمالو دستم رو گرفت دوید چاقالو دور دندوناش کثیف و کرمو فرو داد منو رفتم تو گلو از توی گلو من رفتم فرو معدة لولو بود خیلی بدبو هم خیلی بدبو هم پر از زالو یک هو مامانم کنار زد پتو گفت ای خوابالو شانه کن گیسو من فهمیدم خواب بود، آن لولو دیشب زیادی خوردهام نیمرو فاطمه نیکنژاد، کلاس پنجم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 3