مجله کودک 104 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 26

سرگرمی دوست 12 اختلاف! دو تصویری که میبینید، مربوط به دیوار یکی از مقبرههای مصر قدیم است. در ظاهر دو تصویر مثل هم هستند، اما با کمی دقت متوجه 12 اختلاف بین آنها میشوید. این 12 اختلاف را پیدا کنید و دور آنها را خط بکشید. گوسفند کوچولوی سرگردان! این گوسفند کوچولو راهش را گم کرده است. به او کمک کنید تا دوستانش را پیدا کند. پاسخ سرگرمی شماره گذشته: کمک به .... ؟! تصویر پنهان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 26