مجله کودک 104 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 31

هنر دوست بچههای جاسوس سهبعدی بعد از فیلم «بچههای جاسوس» و «بچههای جاسوس 2» سومین قسمت این فیلمهای علمی - تخیلی از راه رسیده است. ماجرا از این قرار است که «جانی» و «کارمن» دو کودک قهرمان داستان،عازم ماموریتی ویژه میشوند. سفر آنها از میان یک بازی رایانهای سهبعدی که برای فریبدادن آنها طراحی شده، میگذرد. آنها باید با استفاده از هوش و شجاعت خود از مراحل مختلف بازی عبور کنند. بازی مرحله به مرحله سختتر میشود و در آخر باید از شرّ خطرناکترین تبهکار راحت شوند. آنها حتی مجبورند روی آتشفشانهای داغ نیز قدم بگذارند. فیلم به کارگردانی «رابرت رودریگز» و با هنرمندی «آنتونیو باندراس» به نقش «گریگور کورتز» تهیه شده است. نقش جانی و کارمن را به ترتیب «دیزل سبارا» و «الکسا وگا» بازی کردهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 31