مجله کودک 104 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 104 صفحه 35

بچّههای جهان محمود کیانوش بچّههای پاکدل، بچّههای مهربان؛ چشمههای زندگی، روشنیهای جهان، غنچههای آرزو در گلستان امید، سرخگونه یا سیاه زردگونه یا سفید، قلبِ امروزِ جهان زنده از مهرِ شماست، چشم فردای جهان روشن از چِهر شماست. «دوست» روز جهانی کودک را به همه شما عزیزان تبریک میگوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 104صفحه 35