مجله کودک 108 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی مدیر هنری: احمدی قائمی مهدوی تصویرگر: محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا عکس: امیر محمد لاجورد حروفچین: نیرالسادات والاتبار توزیع: فرخ فیاض امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب- چهارراه حافظ- پلاک 962- تلفن: 6706833 نمابر: 6712211 د مثل دوست:3 حکایت دوست:4 گزارش دوست:6 قصّۀ دوست:8 شعر دوست:10 تصویر دوست:12 دانش دوست:14 فکر دوست:16 مصور: 17 سرگرمی دوست:21 یاد دوست:22 لبخند دوست:24 ورزش دوست: 26 اخبار دوست:28 داستان دوست:30 جدول دوست:32 مسابقۀ راز بچه ها و اشیاء شرح بازی روی جلد رمز مسابقۀ این ماه مجله، در بین اشیایی است که کودکان و نوجوانان از آنها استفاده می کنند. مثل همیشه، هر تصویر یک حرف فارسی را نشان می دهد. این تصاویر، پایین صفحات مجلّه های شمارۀ 108، 109،110، 111 تکرار شده است. به جای هر تصویر، حرف مربوط به آن را بگذارید. از کنار هم قرار دادن این حرف ها، در هر صفحه یک کلمه و در کل 4 شماره از 108 تا پایان 111، یک متن به دست می آورید. یادتان باشد روی جلد این شماره ، شما را برای پیدا کردن این متن راهنمایی می کند. بعد از پیدا کردن متن، تا دو هفته پس از انتشار شماره 111 فرصت دارید پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید. فقط یادتان باشد متن را کامل بنویسید (تا پایان شماره 111) و روی پاکت حتما بنویسید. مربوط به مسابقۀ راز بچه ها و اشیاء.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 2