مجله کودک 108 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 21

زنبور عسل را به کندو برسانید این زنبور عسل راهش را برای رسیدن به کندو گم کرده است. قلم بردارید و به او کمک کنید تا هر چه زودتر راهش را پیدا کند. زنبور عسل ما عجله دارد تا هر چه زودتر شهد گل ها را که جمع کرده است، به کندویش برساند. طوطی و میوه بلوط طوطی تصویرها دوست دارد که بلوط های شاخۀ پایینی تصویر را بخورد. راه را به او نشان دهید. تصویر پنهان اگر شماره های روی تصویر را با توجه به جدول زیر، رنگ آمیزی کنید، متوجه خواهید شد که چه تصویری در این شکل پنهان شده است. لطفا نقاط مربوط به شماره یک را آبی، نقاط مربوط به شماره 2 را قرمز، و نقاط مربوط به شماره 3 را سبز، رنگ آمیزی کنید. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته صحنۀ شکار؟!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 21