مجله کودک 108 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 108 صفحه 23

از زبان دوست · ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید . به قوت­های روحانی ....ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه­اش «روزه» است ... شما وقتی می­خواهید به مهمانی بروید خوب یک وضع دیگری ... خودتان را درست می­کنید ، لباسی تغییر می­دهید و یک طور دیگری وارد می­شوید ... ماه شعبان همان مهیّا بودنی که می­خواهید مهمانی بروید . خودتان را مهیّا کنید .... برای ضیافت خدا ادبش آن «مناجات شعبانیه » است . · من باز هم عرض می­کنم به آقایان که ماه مبارک رمضان است و درهای رحمت خدای تبارک و تعالی به روی همه گناهکاران باز است و شما تا دیر نشده است ، در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید. · این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان که ماه تهذیب نفس است و همه را خدا به ضیافتش دعوت کرده است ما با صاحب خانه کاری بکنیم که عنایتش از ما برگردد. نیایش دوست خدایا ! ما بندگان ضعیف هستیم . ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم . ما هیچیم و هر چه هست تویی . ما اگر چنانچه خلاف می­کنیم نادانیم ، تو بر ما ببخش . تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن ، به طوری که با رضای تو وارد بشویم در او ... خدایا ! تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی ، به طور شایسته وارد بشویم .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 108صفحه 23