مجله کودک 118 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 4

گزارش دوست صدّام یا شاه، فرقی نمی کند! بیست و ششم دی ماه امسال برابر است با بیست و پنجمین سالروز فرار شاه از ایران. به همین بهانه، در این شماره به سراغ تعدادی از کودکان سال 57 که امروز هر کدام برای خودشان زنان و مردان بزرگی شده اند رفتیم تا خاطرۀ آن روزهای پرشکوه را با هم مرور کنیم. آقای «میراحسنی» 35 ساله است و در روزهای خاطره انگیز سال 57، نه یا ده سال بیشتر نداشته است. آقای میراحسنی می گوید: «خاطره بیست و ششم دی ماه یعنی روز فرار شاه مرا به یاد روز دستگیری صدّام می اندازد. وقتی که من بیست و ششم دی ماه را با روز دستگیری صدّام جنایتکار مقایسه می کنم، به این نتیجه می رسم که سرنوشت شاه با عاقبت صدّام چندان تفاوتی ندارد.چرا که هر دوی آنها چوب وابستگی شان به قدرتهای بزرگ را خوردند. از طرفی این ظلم و ستم آنها بود، که چنین سرنوشت شومی را برایشان رقم زد.» آقای میراحسنی ادامه می دهد: «حتماً شما هم از طریق اخبار تلویزیون دیدید که مردم عراق بعد از شنیدن خبر دستگیری صدّام به خیابانها ریختند و شادی کردند. امّا آنهایی که بیست و ششم دی ماه سال پنجاه و هفت را از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 4