مجله کودک 118 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 7

خاطرات آقای چوپان: «گوسفند ماهر» هر چقدر از مهارت این گوسفند در زدن ضربان ایستگاهی بگویم کم گفته ام! او واقعاً در این کار رقیب نداشت! او عاشق فوتبالیستی بودکه من الان اسمش یادم نیست! ولی افسوس! او آن قدر آن بازیکن را دوست داشت و اخبارش را دنبال می کرد که کم کم تمرین را کنار گذاشت و تمام زندگی اش شد تعقیب کردن خبرهای مربوط به آن بازیکن! گوسفند ماهر الان هیچ مهارتی ندارد! حرفهای قشنگ مریم بعضی وقتها موقع غذا خوردن، وقتی دهانم پُر از غذاست، یه دفعه عطسه ام می گیرد! و هر کاری می کنم نمی شه، و وقتی عطسه می کنم اون وقت... وای! چه افتضاحی! خدایا! به من این مهارت رو بده که در این مواقع بتونم عطسه نکنم! آموزش زبان انگلیسی ببینید این مار چه مهارتی دارد در شمردن اعداد اونم با چشم بسته!! جواب معما: هیچ کدام! مهارت این پسر در درست کردن لانه برای پرندگان است!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 7