مجله کودک 118 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 15

همه چیز درباره دانه برف مترجم: آرزو درتاج برف خالص از دانه های برفی تشکیل می شود که آنها از 2 تا 200 بلور برفی جداگانه ساخته شده اند. دانشمندان فکر می کنند که در حقیقت، چهار شکل مختلف از بلوهای برفی وجود دارد. ساده ترین شکل آن، یک طرح سوزنی شکل دراز، مانند یک میخ بزرگ است. شکل های دیگر، شش وجهی هستند همچنین شکلهایی به صورت صفحات نازک، مسطح و ستاره های پیچیده شش پر هم وجود دارد. شکلی که یک بلور برفی، به خود می گیرد. به درجه حرارتی که در آن تشکیل می شود بستگی دارد. مثلاً در بالاترین سطوح ابرها، بلوهای برفی به شکل ستونی از بلور یخی می شوند. اما در درجه حرارت های بالاتر، بلور، شکل ستاره ای به خود می گیرد. به محض آن که بلورهای برفی بزرگ شدند، سنگین شده و بر روی زمین می بارند. اگر هنگام بارش، مانند فرفره بچرخند، ممکن است هنگام برخورد با زمین کاملاً شکل قرینه دار داشته باشند. البته اگر آنها از پهلو با زمین برخودر کنند، سقوط را به صورت بی قرینه به پایان می رسانند. بارش انبوهی از بلوهای برفی با هم، دانه های برف را تشکیل می دهند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 15