مجله کودک 118 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 21

سرگرمی دوست گاو شکمو! گاو تصویر ما خیلی شکموست و می خواهد هر چه یونجه در تصویر هست، بخورد. راهی را به او نشان بده که هم 3 دسته یونجه سر راهش را جمع کند، هم به دسته های یونجۀ پائین تصویر برسد. حدس بزن! این تصویر چیست؟ اگر می خواهی مطمئن شوی، قلمت را بردار و از نقطه 1 تا 21 را به هم وصل کن. راهتان را پیدا کنید! راهی که باید بروید، از دم دایناسور شروع می شود و به سر او ختم می شود. البته در این میان به مسیرهای بسته ای می رسید. راه درست را پیدا کنید. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: نقاشی نیمه تمام حشره ای در تار عنکبوت خرگوشی در سبد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 21