مجله کودک 118 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 22

یاد دوست نصیحت به شاه خاطرات دوست اولین خبرنگاری که توانست از امام عکس بگیرد که لبخندی بر لب داشتند، می گوید: لبخند حضرت امام به خاطر سؤالی بود که یک خبرنگار فرانسوی از ایشان کرد. او پرسید شایع است که آیت اله خمینی خیلی پولدار هستند و حتی از شاه هم بیشتر پول دارند، آیا این درست است؟ ایشان لبخندی زدند و فرمودند: من هیچ چیز ندارم و آنچه را هم که دارم متعلق به مردم ایران است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 22