مجله کودک 118 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 28

اخبار دوست · یک کاریکاتور، یک نکته ویژگی اصلی هنر کاریکاتور، بزرگ نمایی یا اغراق است. در کاریکاتور فقط موضوع های اجتماعی یا سیاسی به تصویر کشیده نمی شوند. بزرگ نمایی این پدیده ها، جزئی از هنر کاریکاتور است. چهره پردازی اغراق آمیز یا بزرگ نمایی شده، بخش دیگری از کار کاریکاتوریست هاست. کاریکاتور چهره ها بر هیمن اساس شکل می گیرد. مثلاً در کاریکاتوری که از چهره «مستربین» هنرمند فیلم های طنز می بینید، کاریکاتوریست نکاتی از چهره را که قابلیت بزرگ نمایی یا اغراق را دارند به طور عمده بزرگتر طراحی کرده است. چشم ها و حالت آنها و شکل گوش ها از نکاتی بوده است که «مهدی محمدی فرد» کاریکاتوریست کشورمان در چهره مستر بین دیده و با اغراق به کاریکاتوری از چهره این هنرمند تبدیل کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 28