مجله کودک 118 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 32

جدول دوست جدول مستطیل های چند ستونی افقی 1- هم به معنای دستور است و هم در اتومبیل یافت می شود. 2- «آتش» عرب ها و مخفف انار خودمان- اعتقاد قوی- بی سواد 3- رهایی، ضد «اسارت». 4- از ماه های بهاری. 5- گناهان بزرگ را می گویند. عمودی 1- نابودی و نیستی. 2- سرّ و رمز. 3- فرمانده دلیر جنگ های نامنظم، در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که به شهادت رسید. 5-لولۀ تنفسی. 6-محل آرمیدن ابدی 7-سرد. 8-راهنمایی و راه راست را نشان دادن 9-فرمان و حکم 10-خون بهاء . پاسخ جدول شماره گذشته جدول دو مثلث

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 32